Havárie Černobyl | Černobyl 1986 | Černobyl Fotky

 
 

Černobyl havárie elektrárny Černobylu - Černobyl 1986

     Elektrárna Černobyl v obrazech, fotky, videa

 
 

Černobyl a havárie Černobylu, resp. čtvrtého energobloku jaderné elektrárny v Černobylu znamenala pro lidský druh na této planetě start nového, postatomového, postčernobylského věku. Černobyl a havárie elektrárny trvale poznamenala dějiny.

Pro každého člověka, kterého se Černobyl dotkl, tedy tragédie havárie černobylské jaderné elektrárny poblíž Černobylu, se čas rozdělil na dva úseky - před černobylskou katastrofou a po ní, před 26. dubnem 1986 a po něm. Lidé v Černobylu a na celé planetě zaplatili za havárii vysokou cenu. Během této zkušenosti se lidstvo stalo o celou jednu epochu dějin dospělejší - Černobyl v mnohém připomínal válku.

Černobylský výbuch, jaderná katastrofa elektrárny v Černobylu, se stal počátkem další, nové etapy vývoje lidstva, jejíž podobu jen matně tušili pouze autoři sci-fi románů. Snad až příliš tvrdé zkoušce nebyly podrobeny jen charaktery, ale především neochvějné představy a pracovní postupy. Černobylská tragedie předestřela spousty nových problémů - nejen vědeckých, technických, ale především psychologických. Černobyl znamenal zkušenost s neviditelným nepřítelem bez chuti, barvy či vůně.

   
     
     
     
     
 

K havárii elektrárny v Černobylu se schylovalo měsíce

     
 

Černobyl rok 1986. Na Černobyl přichází jaro.Měsíc před havárií elektrárny v Černobylu vyšel v listě ukrajinských spisovatelů Litěraturnaja Ukrajina článek Ljubov Kovalevské "To není soukromá záležitost". Třebaže se čtvrtý blok elektrárny v Černobylu zmiňoval okrajově, autorka kritizovala nekvalitní práci a nezodpovědnost.

Autorka soustředila svou fundovanou kritiku především na výstavbu pátého bloku, kde byl termín zkrácen ze tří na dva roky a uváděla donebevolající příklady nezodpovědnosti a lhostejnosti dodavatelů, které se projevily již při stavbě předcházejících bloků černobylské jaderné elektrárny - Například jen v roce 1985 partneři hlavního dodavatele zůstali zcela dlužni 2358 tun ocelových konstrukcí a většina dodaných byly prokazatelné zmetky. Závod ocelových konstrukcí na Volze například dodal 326 tun vadné kovové krytiny, která byla určena k zastřešení skladiště palivových článků ! Dalších 220 tun zcela nevyhovujících kovových sloupů pro Černobyl vyrobily Kašiňské železárny a  některé z nich byly použity i u stavby čtvrtého bloku černobylské elektrárny. Za tyto články byla L.A. Kovalevská opakovaně předvolávána k různým státním orgánům, dokonce jí bylo vyhrožováno vyloučením ze strany a zákazem veřejně publikovat.

   
     
     
     
     
 

Příčiny havárie jaderné elektrárny v Černobylu

       
 
L.A. Kovelevská se domnívá, že jednou z příčin havárie na Černobylské jaderné elektrárně byla především nenormální celková situace, která se na ředitelství elektrárny vytvořila.

Nenormální situace, kterou popisuje L.A. Kovalevská spočívala především v tom, že bylo vyloučeno, aby tam někdo dostal zaměstnání na základě řádného výběru, i kdyby ten někdo byl geniální a navíc prvotřídní znalec svého oboru, protože na ředitelství působily celé dynastie a pojem rodinkaření se zdá v tomto případě příliš mírný. Vyplácely se tam vysoké mzdy, všichni dostávali příplatky za rizikové prostředí, za překračování plánu, za přesčasy, na kterých nikdy nikdo nebyl ... Všechno směřovalo k podlamování zdravého jádra v lidech, nenápadně se hroutil celý mikrosvět Černobylu. Docházelo k porušování základních bezpečnostních předpisů - jeden příklad za všechny : nebylo nic zvláštního vidět někoho sedět přímo na HLAVNÍM ovládacím panelu ve velíně, na všech tlačítkách a klávesách. Každý spoléhal na to, že se všechny kontrolní systémy dublovaly, avšak tyto okruhy vinou personálu nakonec nikoho neochránily : Na elektrárně Černobyl  byly desítky nucených odstávek neodbornými zásahy zaměstnanců, kteří nedodržovali základní nařízení a bezpečnostní stanovy.

   
     
     
     
     
 

více o černobylské tragédii

       
 
 CZIN.eu   Pridat.eu  optimalizace PageRank.cz Toplink - katalog 
odkazů Katalog www stránek  Katalog web stránek Webatlas.cz
Toplist: Havárie elektrárny Černobyl  
   
   
Výměna odkazů  
Atomové hodiny a atomový čas  
Komunikační dovednosti  
Věštecké sny o katastrofách
   
   
 
   

© Interactive Investment 2010 | Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů